בעל העסק ישלם אגרה בסכום הכתוב בחוזר מנכ"ל משרד הדתות ויקבל קבלה על כך.

אגרות