מכרז בלנית, מ.מ בלנית ומנקות 1/2020

מועצה דתית נתיבות - מחלקת נישואין