top of page
טיול חיזוק בעיר האבות
במסגרת פעילותה של המועצה הדתית נתיבות ערכנו טיול גיבוש, הכרת תודה והבעת הערכה לעובדי המועצה על פועלם ועבודתם המסורה. טיול חיזוק בעיר האבות.... 
במסגרת הטיול סיירנו באתרים אלו:  בית הדסה, בית העלמין,  קבר ישי ורות, בית הכנסת העתיק ע"ש אברהם אבינו ובמערת המכפלה. בנוסף סיירנו סיור מקצועי ביקב הלל. 
הסיור נערך על ידי מדריכים מקצועיים מעיר האבות.
ערב סעודה צוותי, ז' באדר יום הולדתו ופטירת של משה רבינו ע״ה. 
 עובדי ומתנדבי חברה קדישא והמועצות  הדתיות שדרות ונתיבות יושבים ביחד. 
 המועצה הדתית מודה לכל המתנדבים והעובדים המסורים על התנדבות בכל שעות היום והלילה. 
בשם ראש העיר ואזרחי העיר מוסרים את הערכתם לכל העוסקים במלאכת הקודש.

סיור עובדים למנהרות הכותל ראש השנה תשפ"ג

הרמת כוסית ראש השנה תשפ"ג

d53dcd9e-4a55-488f-99a1-4720c108f96d
ea8d663d-e436-4ef7-bbce-1cafbd01ecaf
6f395f94-6183-4a88-96e9-4a0b6cefa8c1
44ee7612-47ea-45dd-b336-71322399a448
735f589d-4fae-48fb-af61-1e01955de17e
9128fc3a-0a13-4228-8cdb-20461fde4b9c
13b1d68a-61f1-487d-888a-30de6615317d
604bce0e-12f9-4de2-9a59-909862ac82fa
bottom of page