top of page

דבר היו"ר

משה זריהן יו''ר המועצה הדתית נתיבות

תפקיד המועצה הדתית טומן בחובו אחריות עצומה בכל הקשור למכלול השירותים שעלינו לספק לתושבים. מדובר באחריות יהודית כבדת משקל שתכליתה, קירוב כל יהודי ויהודייה באשר הם לבסיסי הדת היהודיים וכל זאת בדרכי נועם ורגישות.

עצם קיומה של המועצה הדתית הוא ביטוי ממלכתי למעמד המיוחד שיש לדת ישראל בתוך מדינת ישראל.

מועצה דתית ממלאת שליחות דתית לאומית והיא אחת מן החוליות החשובות בבניינה של מדינת ישראל. המועצה הדתית עושה מאמצים עליונים לספק את השירותים הדתיים, התורניים והיהודיים בעיר, ומשתדלת לפתחם ולהרחיבם לרווחתו וטובתו של הציבור. וזאת במטרה לבסס ולעצב את אופייה וצביונה הדתי של העיר נתיבות כעיר ואם בישראל. 


השירותים שלנו בעיקרם שירותי מקוואות הנשים, מחלקות הנישואין והכשרות, עירובין, הכוונה לקראת בר מצווה וברית מילה ולהבדיל תמיכה בעת פטירת קרוב משפחה.
                  
במסגרת הרצון לשיפור ושדרוג השירות במועצה הדתית נתיבות אנו מתכבדים להוסיף נדבך חשוב לאין ערוך לשירות ולמענה לאזרח.

המועצה הדתית נתיבות, במאמציה להיות קשובה לצורכי הציבור, וברצונה לספק אינפורמציה עדכנית ברוח הזמן, הקימה אתר זה לתועלת הציבור ולחיסכון בזמן.

עם כניסתי לתפקיד כממונה על המועצה הדתית נתיבות, המספקת כיום שירותי דת לאזרחים רבים בתחומי הנישואין, כשרות, טהרת המשפחה, עירובין וחברה קדישה הדרכה דתית ועוד, חשוב לי להנגיש את שירותי הדת בעיר לכל תושב ותושב. רואה אני כחובה על המועצה הדתית לצעוד צעד קדימה, ולהשתלב בתחום הטכנולוגי והאלקטרוני.


אני שמח להגיש לכם, התושבים, אתר אינטרנט רחב לתועלת הציבור אשר יציע מידע ושירותים טכנולוגיים מהמתקדמים בכל שירותי הדת הניתנים ע"י המועצה הדתית.


כולי תקווה להמשיך ולעשות עוד במסגרת השיפורים במתן השירות.

 

מודים אנו מקרב לב לרב העיר הרה"ג פינחס כהן שליט"א המרא דאתרא, שפועל ללא לאות לשפר את שירותי הדת לכל תושבי העיר זוגות העומדים לפני נישואיהם בתהליך פתיחת תיק הנישואין, קבורה, עירובין וכשרות ובכך כל אדם יוכל לדעת על צרכי הדת, כל זאת בחכמה, באהבה מרובה שנותנת לנו כח לעשות.

כאן המקום לברך את ראש העיר נתיבות, מר יחיאל זוהר, הרוח החיה והיוזמת מאחורי תנופת הפיתוח האדירה אשר ניצפת בכל פינה בעיר, שהשכילה לשלב את העשייה עם הערכים, הקידמה עם השורשים.

 

ברכתי לחברתי במועצה הדתית עו"ד ליליאן לוגסי שעושה, תומכת ושותפה לקיום שירותי הדת בעיר.


 יהי רצון שהקב"ה יעזור לנו להרחיב את מעגל העשייה למען האדרת התורה בעירנו כאן בנתיבות.

 

 משה זריהן

 יו"ר המועצה הדתית נתיבות

bottom of page