top of page

דבר ראש העיר 

מערך שירותי הדת בנתיבות מהווה נדבך חשוב לשיפור איכות החיים של הקהילה והוא נוגע להוויית חייהם של כל תושבי העיר, דתיים ושאינם דתיים כאחד, כך שאני מברך על היוזמה להקמת האתר הרשמי של המועצה הדתית, שתכליתו להנגיש מידע חיוני אודות שירותי המועצה ולשכת הרבנות בנושאי נישואין וקבורה, בתי כנסת ומקוואות, כשרות ופעילות תרבות, ולהעמיק את האינטראקציה עם הציבור הרחב במטרה לשפר ולייעל את השירותים לתושבים.

 

נתיבות היא עיר בצמיחה הנמצאת בתהליך של התחדשות ובניין  על רקע הבניה המאסיבית במערב העיר שהביאה לגידול משמעותי באוכלוסיה המונה כיום מעל 38,000 תושבים כ"י. אתגרי השעה עם החתימה על הסכמי הגג והגידול החזוי באוכלוסיה מחייבים  את כולנו להמשיך ולפתח את שירותי הדת בעיר שהם גם כיום מהטובים באזור.

מר יחיאל זוהר ראש עיריית נתיבות

מר יחיאל זוהר

ראש עיריית נתיבות

נתיבות היא עיר בעלת אוכלוסיה מגוונת ורבת פנים וקהילות המצטיינת באחדותה וביכולת של כולנו לקיים חיי חברה וקהילה מתוך יחס של סובלנות וכבוד הדדי המושתתים על ערכים של סולידריות וערבות הדדית כפי שהם משתקפים בעשרות מפעלות חסד והתנדבות הפועלים בעיר.

 

אין לי ספק שהקמת האתר מהווה צעד חשוב לשיפור מערך שירותי הדת ואני משוכנע שהוא ימלא את ייעודו להעמקת יחסי שיתוף הפעולה בין התושבים למועצה הדתית  תוך שימת דגש על היותה קשובה לצרכים, כפי שעשתה עד כה.

 

בכבוד רב,

 

יחיאל זוהר

ראש העירייה

bottom of page