top of page

הוראות לפני הטבילה

בבואך לטבול במקווה, חשוב שתדעי כי כדי שטבילה תהא כדין יש להקפיד לא רק על הטבילה עצמה, כי אם גם על ההכנות בשבוע שלפני הטבילה, המפורטות להלן בקיצור:

הפסק טהרה:

האישה חייבת לחכות מיום הופעת הדמום חמש ימים ומעלה, עד שתהיה נקיה לגמרי.

באותו יום אחרי הצהריים (היום החמישי) סמוך לשקיעת החמה, עליה לודא ע"י בד בדיקה כי היא נקיה לגמרי, בדיקה זאת נקראת "הפסק טהרה".

השלבים להפסק טהרה: א. רחיצה אותו מקום וסביבו.

                                ב. בדיקה בעד בחורים ובסדקים.

                               ג. מוך דחוק ( נוהגים להכניס בד בדיקה כחמש דקות לפני השקיעה עד רבע שעה                                       אחרי השקיעה.

שבעה נקיים:

" וספרה לה שבעה ימים ואחר תטהר"

מיום למחרת ההפסק טהרה, על האישה לבצע שני בדיקות, בכל יום בבד בדיקה- בדיקה אחת בבוקר ואחת לפני השקיעה. השבעה נקיים חייבים להיות שבע ימים מלאים, ורצופים ובתומם מגיע זמן טבילה.

אותו יום בשבוע שבו נעשה הפסק טהרה, יהיה יום הטבילה בשבוע הבא בלילה. דוג: אם היה הפסק טהרה ביום שני, הרי ביום שני בשבוע הבא בלילה היא טובלת.

בעת הטבילה במקווה, צרכים המים להגיע לכל  מקום בגוף. כמו כן יש לדאוג לכך שגם המקומות שהמים אינם חודרים אליהם בדרך כלל בשעת הטבילה, כגון הפה והאוזן יהיו נקיים לחלוטין. ההכנות לטבילה נועדו להבטיח כל זאת.

הכנות לטבילה הן:

 

הרחצה לפני הטבילה תעשב במתינות במים חמים

*הסירי את כל התכשיטים לפני הטבילה ( משקפיים ושניים תותבות אם יש)

*הסירי כל איפור ע"י קרם או שמן תינוקות  

* לגזור ציפורנים ולנקות אותן היטיב.

* חפפי שער ראשך והסתרקי במסרק (לא מברשת)

* נקי פינות העניים מהפרשות.

* נקי אף בחוץ ובפנים.

* נקי האוזניים בפנים, בקיפולים מאחור ( נקי חורי העגילים )

* צחצחי השיניים בעזרת משחה ומברשת, חצצי עם קיסם או חוט דנטלי בין השיניים.

* רחצי את הגוף בכל המקומות ובדקי עם עשית הכל.

bottom of page