הזמנת קייטרינג

הוראות להזמנת קייטרינג לנישואין

 

על המזמין קייטרינג להמציא למזכירות את המסמכים הבאים:

תעודת כשרות בתוקף (ליום החתונה) של הקטריינג המוזמן מרבנות מוכרת ע"י הרה"ר לישראל.


 

חובה לצרף תעודת כשרות בכל מקום של עריכת החופה, פרט לאירועים שנערכים במקומות בהם נותנת הכשרות היא רבנות נתיבות.