top of page

הזמנת קייטרינג

הוראות להזמנת קייטרינג לנישואין

 

על המזמין קייטרינג להמציא למזכירות את המסמכים הבאים:

תעודת כשרות בתוקף (ליום החתונה) של הקטריינג המוזמן מרבנות מוכרת ע"י הרה"ר לישראל.


 

חובה לצרף תעודת כשרות בכל מקום של עריכת החופה, פרט לאירועים שנערכים במקומות בהם נותנת הכשרות היא רבנות נתיבות.

bottom of page