מועדים שאינם מורשים לנישואין

להלן הרשימה המקובלת של הימים שבהם לא נערכות חופות;

חייב לאשר את התאריך עם לשכת הנישואין בה אתם נרשמים בטרם תסכמו סופית עם האולם.

שבתות וחגים וערביהן:
- שבתות ומוצאי שבתות;
- החגים הבאים, כולל ערב החג, חול המועד ומוצאי החג:
• ראש השנה (א'-ב' בתשרי);
• יום הכיפורים (י' בתשרי);
• סוכות ושמחת תורה (ט"ו-כ"ב בתשרי);
• פסח (ט"ו-כ"א בניסן);
• שבועות (ו' בסיון);

ימי צום ותענית:

- ג' בתשרי (מות גדליה בן אחיקם ואובדן הריבונות);
- י' בטבת (תחילת המצור על ירושלים);
- י"ג באדר (תענית אסתר);
- י"ז בתמוז (הבקעת חומות ירושלים);
- ט' באב וערבו (חורבן בית המקדש).

ספירת העומר:

עדות המזרח: 

עד יום ל"ד בבוקר - י"ט באייק התשע"ח - 4 במאי 2018

עדות אשכנז:

עד ל' ניסן התש"ח- 15 באפריל 2018 אפשר להתיר בהוראת המורשה לנישואין.

מיום א' באייר התש"ח- 16 באפריל 2018 עד לל"ב בעומר - י"ז באייר התשע"ח - 2 במאי 2018.

מיום ל"ד בעומר - י"ט אייר התשע"ח - 4 במאי 2018 עד כ"ט באייר התשע"ח - 14 במאי 2018 למעט יום ירושלים כדלקמן.

ככלל אין לערוך חופות כלל מא' באייר - 16 באפריל ועד ל"ב בעומר - 2 במאי 2018.

יום כ"ח באייר התשע"ח - 13 במאי 2018 - נקבע זה מכבר ע"י הרבנות הראשית לישראל כיום שניתן לערוך בו נישואין.

בין המיצרים:

עדות המזרח: מיום א' באב התשע"ח - 13 ביולי 2018 עד י"א באב התשע"ח - 23 ביולי 2018.

עדות אשכנז: מיום י"ז בתמוז התשע"ח -30 ביוני 2018 עד י"א באב התשע"ח - 23 ביולי 2018.

  • כל מקום שהוזכר במסמך זה יום מסוים, הרי שגם ליל אותו יום במשמע.

  • בכל הקשור למתן אישור לסידור חופות עבור עולי תימן, הדבר יקבע על ידי מורשה נישואין בעירו.