top of page

מחלקת נישואין

שימו לב!! מועד לפתיחת תיק ורישום לנישואין לא יאוחר מ-45 יום לפני מועד החתונה.

כל חריגה תידרש בנימוק מוצדק 

מועצה דתית נתיבות - רבנים מורשים לחופה וקידושין
מועצה דתית נתיבות - רישום נישואין
מועצה דתית נתיבות - הדרכת כלות
מועצה דתית נתיבות - פתיחת תיק נישואין
מועצה דתית נתיבות - תהליך רישום נישואין

רישום נישואין

יש להיכנס לקטגוריית רישום נישואין- רישום באינטרנט ולהזין את הפרטים הנדרשים לאחר הרישום יש לשלוח למייל: moazh565@gmail.com

  • צילום ת.ז + ספח מעודכן במצב האישי של כל אחד מבני הזוג

  •  תעודת נישואין של הורי שני בני הזוג

  • גרוש/ה - תעודת גירושין ומעשה בית הדין

וליצור קשר עם הרב מאיר ועקנין

בטלפון: 050-3500909 להמשך טיפול בתיק

רשם נישואין: הרב מאיר ועקנין

טל': 08-9933555

פקס: 089945802

שעות פעילות: ימים א' ב' ג' ה' 8:00-12:00

יום ד' אחה"צ בין השעות 16:00 עד 18:30

קיץ: 15:00 עד 17:30

חורף בתאום טלפוני מראש.

ביום ד' בבוקר אין קבלת קהל לרישום נישואין

bottom of page