מכרז בלניות ומנקות 1/2020

מועצה דתית נתיבות - מחלקת נישואין