מכרז ליציקת וחפירת קברים 1.2019

מועצה דתית נתיבות - מחלקת נישואין