מספיד - מכרז 5/2019

מועצה דתית נתיבות - מחלקת נישואין