top of page

מקוואות

מועצה דתית נתיבות - מקווה מעיין דורית
מועצה דתית נתיבות - מקווה הרמב"ם
מועצה דתית נתיבות - מקווה זוהרה
מועצה דתית נתיבות - מקווה זכור לאברהם
מועצה דתית נתיבות - טהרת הבית
מועצה דתית נתיבות - טהרת המשפחה
מועצה דתית נתיבות - מקווה קרית מנחם
מקוואות.png

 

עידוד השתלמות העובדים במועצה הדתית נתיבות

המועצה שלחה את נציגה על מנת לשמור על בריאות הטובלות בנתיבות
 

לאור התפשטות נגיף הקורונה והצורך המהותי לתת שירות מיטבי במקוואות הנשים ולשמור על שלומן של ציבור הטובלות, יצאה לדרך
תוכנית הכשרה מיוחדת - תפעול מקוואות בשגרה ובחרום, בשיתוף פעולה של חבר המועצות הדתיות ואגף מבני דת.
תוכנית זו מהווה נדבך מקצועי להכשרת צוותי המקוואות ברחבי הארץ תוך הכרת יסודות מבנה המקווה ויסודות בבריאות הציבור אשר הינו חלק בלתי נפרד בימים אלו.
מזה מס' חודשים עמלנו על תוכנית סילבוס התוכנית יחד עם גורמי המקצוע באוניברסיטת אריאל, על מנת להקנות את הידע הנדרש להכשרה הכוללת בתחום חשוב זה.

עם פרסום התוכנית הייתה היענות מרשימה ולבסוף הוחלט על יציאה לדרך עם 25 נציגים ממספר מועצות דתיות וההדרכה תתבצע במשך שישה מפגשים.
עם סיום התוכנית אנו נבחן את הצורך להרחבה משמעותית.

במסגרת התוכנית, נלמדים מספר נושאי לימוד, ביניהם: הכרת מבנה המקווה, מניעה וקידום בבריאות, תקנות תברואת מקוואות,
תחזוקת מים ואיכות המים , ניהול סיכונים, רפואה מונעת וקידום בבריאות, אפדימיולוגיה ועוד.
קורס זה חשוב מאוד בייחוד לנוכח תקופת התפרצות נוספת של נגיף הקורונה והצורך לתת שירות בטוח ומטיבי במקוואות.

לדברי מר שלמה תנעמי, יו"ר חבר המועצות, יש לתת את השירות הטוב ביותר ולעמוד בדרישות משרד הבריאות.
בדבריו ביקש להודות למשרד לשירותי דת על היוזמה והסיוע בהכנת הקורס ולמשתתפים בקורס על עבודתם המסורה בשגרה ובחרום.

דבורה אייפרמן מנהלת אגף מבני דת ציינה בדבריה את שיתוף הפעולה הפורה עם חבר המועצות הדתיות באופן רציף, כמו"כ חידדה את האתגרים אשר נמצאים לפתחנו בימים מורכבים אלו
"אנו עובדים ללא לאות על מנת לתת את השירות המיטבי לציבור הטובלות.

שעור בצל הקורונה.jpg
bottom of page