הרבנות תקפיד לחדש התעודה מיד עם תום תוקף התעודה הישנה, וזאת בתנאי ששולמה האגרה, על מנת למנוע אי נעימות לבעל העסק וכדי להציג שירות נכון לבעל העסק.

כל זאת כמובן אם כל תנאי הכשרות במקום נשמרים הן הנוהלים והן הסכם ההשגחה.

עדכון התעודה