אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי וטרמופוטים סגורים ע"י אזיקון כשרות ממוספר.

בשרי - כשרות רגילה

שם המשגיח: מדויל בצלאל

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

בשרי - כשרות רגילה

   שם משגיח: ביטון אוראל טל': 053-3196701

   שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

בשרי - כשר למהדרין

שם המשגיח: ציון שבתאי

טל' המשגיח: 052-6175293

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

עסקים מושגחים - אולמות