אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי וטרמופוטים סגורים ע"י אזיקון כשרות ממוספר.

בשרי - כשרות רגילה

שם המשגיח: מדויל בצלאל

טל' המשגיח: 050-4472244

בשרי - כשרות רגילה

שם המשגיח: ויצמן חיים

טל' המשגיח: 054-8429542

בשרי - כשר למהדרין

שם המשגיח: ציון שבתאי

טל' המשגיח: 052-6175293

עסקים מושגחים - אולמות