איטליז ג'רבא אוזן

בשרי - כשרות רגילה

שם המשגיח: עמרם נתן

טל' המשגיח: 050-4113254

בשרי - כשרות רגילה

שם המשגיח: עידאן ישראל

טל' המשגיח: 050-4114513

בשרי - כשרות רגילה

שם המשגיח: כהן יעקב

טל' המשגיח: 052-7653025

בשרי - כשרות למהדרין

שם המשגיח: מאיר ועקנין

טל' המשגיח: 054-7901509

עסקים מושגחים - איטליזים