top of page

תהליך רישום נישואין

רבנים עורכי חופות

להלן רשימה של עורכי חופה וקידושין בנתיבות:

הרב פנחס כהן - רב העיר054-7533321.

הרב אהרון כהן - 050-4432885.

הרב מאיר ועקנין - 058-3255565.

רב עורך חופה וקידושין   - (רב מקדש) - בא כוחו של הרב הרושם לנישואין לסידור החופה והקידושין.

 

רבנים עורכי חופה וקידושין יהיו אחד מאלו:

  • רבנים ודיינים מכהנים בפועל.

  • רבנים שהוסמכו על ידי הרבנות הראשית לישראל (באתר הרבנות הראשית לישראל יש את הרשימה המלאה.) רשימה זו מתעדכנת מעת לעת.

  • רב שקיבל אישור (חד פעמי) מהרב הרושם לנישואין לעריכת חו"ק לזוג מסוים. במקום בו מכהן הרב הרושם לנישואין.

bottom of page