top of page

תהליך רישום נישואין

רווק/ה יליד/ת חו"ל

דרכון ( במקום ת.ז במקרה שיש לאחד מבני הזוג ת.ז יש להתיחס רק אליה)

כתובה של ההורים בנוסף אישור יהדות- מבי"ד רבני מוסמך בארץ ( ילדי חו"ל ממוצא אתיופי ימציא אישור יהדות מרב העידה האתיופית ניתן להיעזר אצל הרב ראובן וובשת 0548430770 )

אישור רווקות –תעודה

 אגרה 717 ₪ ( ניתנת הנחה של 40% לזוג העונה לאחד מהקרטונים המפורטים. ראה בתיק נישואין, עלות פתיחת תיק נישואין)

יש אפשרות להצטלם במקום / להביא תמונות פספורט לבחירה.

bottom of page