top of page

תהליך רישום נישואין

מועצה דתית נתיבות- מחלקת נישואין
מועצה דתית נתיבות- מחלקת נישואין
מועצה דתית נתיבות- מחלקת נישואין
מועצה דתית נתיבות- מחלקת נישואין
מועצה דתית נתיבות- מחלקת נישואין
מועצה דתית נתיבות- מחלקת נישואין

רישום נישואין
יש להיכנס לקטגוריית רישום נישואין- רישום באינטרנט ולהזין את הפרטים הנדרשים. 
לאחר הרישום יש ליצור קשר עם נאוה בטלפון:  0524469034 לתאום תור לפתיחת תיק הנישואין.

שימו לב!! מועד לפתיחת תיק ורישום לנישואין לא יאוחר מ-45 יום לפני מועד החתונה.

כל חריגה תידרש בנימוק מוצדק 

כמו כן עקב תקופת הקורונה ניתן להירשם לנישואין במשרדי המועצה עם קביעת תור בתאום טלפוני מראש בשעות הפעילות

גיל נישואין.png
bottom of page