תעודת נישואין

תעודת נישואין הינה תעודה חוקית המעידה על נישואי בני הזוג.

לאחר החזרת העתק הכתובה, לשכת הנישואין תפיק 5 תעודות נישואין:

2 תעודות מהם יועברו לבני הזוג בתעודות אלו מודבקות תמונות של בני הזוג.

תעודה אחת תישאר בלשכת הנישואין בתוך תיק הנישואין. 

2 תעודות יעברו למשרד לשירותי דת.

המשרד לשירותי דת מעביר עותק אחד למשרד הפנים לעדכון מצב אישי במרשם הנישואין ואחד למשמרת בארכיב המדינה.

תעודת נישואין מעידה גם על יהדותם של בני הזוג וילדיהם.