הנחיות קורונה בנתיבות - נכון לתאריך 18/03/2020

מועצה דתית נתיבות - עידכוני קורונה
מועצה דתית נתיבות - עידכוני קורונה
מועצה דתית נתיבות - עידכוני קורונה
קבורה חדש.png
נישואין חדש.png
מועצה דתית נתיבות - עידכוני קורונה
מועצה דתית נתיבות - עידכוני קורונה
מועצה דתית נתיבות - עידכוני קורונה