top of page

"הכשרות מותנית בכך שכל האריזות/מגשים/קופסאות סגורות ומסומנות ע"י מדבקת כשרות ותעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח"

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: ביטון אוראל טל': 053-3196701

שם המפקח: יצחק בוגנים טל': 054-7533322

דיזיין דזרט

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: ביטון אוראל טל': 053-3196701

שם המפקח: יצחק בוגנים טל': 054-7533322

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: ביטון אוראל טל': 053-3196701

שם המפקח: יצחק בוגנים טל': 054-7533322

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: ביטון אוראל טל': 053-3196701

שם המפקח: יצחק בוגנים טל': 054-7533322

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: ביטון אוראל טל': 053-3196701

שם המפקח: יצחק בוגנים טל': 054-7533322

המופלטה והספינג' שלנו טוהר

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: אילוז מרדכי טל' : 050-5880510

שם המפקח: יצחק בוגנים טל': 054-7533322

איריס ספינג'

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: ביטון אוראל טל': 053-3196701

שם המפקח: יצחק בוגנים טל': 054-7533322

עמדת מופלטות

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: ביטון אוראל טל': 053-3196701

שם המפקח: יצחק בוגנים טל': 054-7533322

פרווה - כשרות רגילה

שם המשגיח: ביטון אוראל טל': 053-3196701

שם המפקח: יצחק בוגנים טל': 054-7533322

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: ביטון אוראל טל': 053-3196701

שם המפקח: יצחק בוגנים טל': 054-7533322

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: ביטון אוראל טל': 053-3196701

שם המפקח: יצחק בוגנים טל': 054-7533322

פרווה - כשרות רגילה

שם המשגיח: ביטון אוראל טל' המשגיח: 053-3196701

   שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

עסקים כשרים - בר מתוקים/פרות/מתוקים

bottom of page