בשרי - כשרות רגילה

שם המשגיח: יעקובוב אליהו

טל' המשגיח: 050-4117805

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

בשרי - כשרות רגילה

שם המשגיח: נעמן יהודה

טל' המשגיח: 052-2770121

   שם המפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

עסקים מושגחים - סושי בר