בשרי - כשרות למהדרין

שם המשגיח: יעקובוב אליהו

טל' המשגיח: 050-4117805

בשרי - כשרות רגילה

שם המשגיח: גדקא חובב

טל' המשגיח: 054-7901509

עסקים מושגחים - סושי בר