אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף אישור כשרות יומי וטרמופוטים (ארגזי קלקר) סגורים ע"י אזיקון כשרות ממוספר.

בשרי - כשרות רגילה

שם המשגיח: יפרח ישראל חיים

טל' המשגיח: 054-6170621

בשרי - כשר למהדרין

שם המשגיח: קובי יפרח

טל' המשגיח: 052-6175196

בשרי - כשר למהדרין

שם המשגיח: ספדיה ירון

טל' המשגיח: 052-6175326

הקייטרינג של חנלה

בשרי - כשר למהדרין

שם המשגיח: נעמן יהודה

טל' המשגיח: 052-2770121

בשרי - כשר למהדרין

שם המשגיח: יפרח ישראל

טל' המשגיח: 054-8457725

בשרי - כשרות רגילה

שם המשגיח: וענונו דביר

טל' המשגיח: 052-6175280

בשרי - כשר למהדרין

שם המשגיח: עמרם נתן

טל' המשגיח: 050-4113254

בשרי - כשר למהדרין

שם המשגיח: קובי יפרח

טל' המשגיח: 052-6175196

עסקים מושגחים - קייטרינג ומטבחים