פתיחת תיק נישואין

מועצה דתית רחובות- מחלקת נישואין
מועצה דתית רחובות- מחלקת נישואין
מועצה דתית רחובות- מחלקת נישואין
מועצה דתית רחובות- מחלקת נישואין
מועצה דתית רחובות- מחלקת נישואין

שימו לב!! מועד לפתיחת תיק ורישום לנישואין לא יאוחר מ-45 יום לפני מועד החתונה.

כל חריגה תידרש בנימוק מוצדק 

מועצה דתית רחובות- מחלקת נישואין
מועצה דתית נתיבות - מחלקת נישואין