top of page

סיכום תרגיל צהל,  פס"ח,  העירייה וזק"א נתיבות, בשתי משמרות כאשר הוקם חמ"ל לקבלת חללים מההכנסות.

השתתפו דחבש ,אלחנן, ברכה, זיו, ויצמן ,מיכאל לוי

רוב תודות לכל המשתתפים בתרגיל

בטחון הציבור

bottom of page