top of page

המועצה הדתית נתיבות משתתפת בצער המשפחה.

מפת בית העלמין

מועצה דתית נתיבות - מפת בית העלמין

בית העלמין עם הנגשה מלאה לבעלי מוגבלויות

המועצה הדתית נתיבות - הכנת בית העלמין לקבורה
המועצה הדתית נתיבות - הכנת בית העלמין לקבורה
המועצה הדתית נתיבות - הכנת בית העלמין לקבורה
המועצה הדתית נתיבות - הכנת בית העלמין לקבורה
המועצה הדתית נתיבות - הכנת בית העלמין לקבורה

הכנה לקבורה בלילה
ככה מכינים את בית העלמין ללוויה בלילה
כבוד לעובדים המסורים!

בית העלמין נתיבות

bottom of page