מהשעות  8:00-16:00 ניתן להתקשר למועצה: 08-9933555

ובשאר הזמנים למיכאל: 053-8977606

זמני לוויות