top of page

‏‏‏טקס קידוש שטח בית העלמין

בשבח והודיה לה' יתברך, המועצה הדתית נתיבות חנכה בית עלמין חדש בשטח המוניציפלי של העיר נתיבות.

בשבוע שעבר נערך טקס קידוש שטח בית העלמין נתיבות מערב החדש  לפי כללי ההלכה, במעמד הרה"ג  פינחס כהן שליט"א המרא דאתרא, ראש המועצה הדתית מר זריהן משה, ועשרה אברכים יראי שמיים שהקיפו את שטח בית העלמין שבע הקפות, ובכל הקפה נאמרו פרקי תהילים, משנה, תקעו תקיעות בשופרות, ונאמרו דברי ברכה ונחמה מפי הרה"ג  פינחס כהן שליט"א המרא דאתרא.

כאן המקום להודות לראש העיר מר יחיאל זוהר הי"ו, שדאג ודואג לספק את צרכי הדת לתושבי העיר בצורה מושלמת ודאג שבית העלמין החדש יהיה מונגש ונח לצרכי הציבור.

יהי רצון "שיבולע המוות ומחה ה' דמעה" ונזכה לראות בביאת גואל במהרה בימינו.

  

בברכה

משה זריהן

יו"ר המועצה הדתית

מועצה דתית נתיבות - שיפוץ בית העלמין
מועצה דתית נתיבות - שיפוץ בית העלמין

שיפוץ בית העלמין

קבורה לילית

מועצה דתית נתיבות - קבורה לילית
מועצה דתית נתיבות - קבורה לילית

שיפוץ בית העלמין

bottom of page